Arbeidsliv og pensjon

Vi bistår over hele spekteret innen arbeidsrettslige og pensjonsrettslige spørsmål

Våre advokater har lang erfaring innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Innen individuell arbeidsrett bistår vi særlig med nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser, personalsaker, incitamentordninger, inngåelser og opphør av arbeidsforhold, forhandlinger, HMS-relaterte spørsmål, sykefraværsoppfølgning, arbeidstidsbestemmelser, konflikthåndtering og annen løpende rådgivning. For mange av våre klienter er vi HR-lederens sparringspartner i løpende saker. Vi deler vår kunnskap og holder jevnlig kurs og foredrag innen alle temaer som er nevnt over.

Innen kollektiv arbeidsrett bistår vi særlig med blant annet håndtering av krav knyttet til tariffavtaler, medbestemmelsesspørsmål og i forhandlingssituasjoner. Vi kjenner utfordringene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidsgivers organisasjoner, og arbeidstakere og arbeidstakernes organisasjoner. Flere av våre advokater har bakgrunn nettopp fra disse organisasjonene.

På pensjonsområdet bistår vi i forbindelse med individuelle og kollektive pensjonsspørsmål, blant annet ved overgang fra ytelses- til innskuddspensjon, utarbeidelse av og tvisteløsning knyttet til individuelle og kollektive pensjonsavtaler, driftspensjoner, AFP mv, samt i tvister mellom virksomheter om ansvaret for kostnader ved pensjonsordninger.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

The team is praised for its depth of resources, as one client notes: «The most important thing is that they have several lawyers available to us who are all very highly skilled in various markets.» Another client adds: «They are available, they are enthusiastic, they are knowledgeable and they get the work done.»
– Chambers Europe

«Advokatfirmaet Grette has ‘a broad-mindedness and depth that is rare’, adopting ‘a pragmatic and business-oriented approach to any task’. Team head Jens Kristian Johansen is ‘a well-connected professional’, and Christopher Hansteen is ‘incredibly insightful’.»
– Legal 500

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs