Arbeidsliv og pensjon

Vi bistår over hele spekteret innen arbeidsrettslige og pensjonsrettslige spørsmål

Våre advokater har lang erfaring innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Innen individuell arbeidsrett bistår vi særlig med nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser, personalsaker, incitamentordninger, inngåelser og opphør av arbeidsforhold, forhandlinger, HMS-relaterte spørsmål, sykefraværsoppfølgning, arbeidstidsbestemmelser, konflikthåndtering og annen løpende rådgivning. For mange av våre klienter er vi HR-lederens sparringspartner i løpende saker. Vi deler vår kunnskap og holder jevnlig kurs og foredrag innen alle temaer som er nevnt over.

Innen kollektiv arbeidsrett bistår vi særlig med blant annet håndtering av krav knyttet til tariffavtaler, medbestemmelsesspørsmål og i forhandlingssituasjoner. Vi kjenner utfordringene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidsgivers organisasjoner, og arbeidstakere og arbeidstakernes organisasjoner. Flere av våre advokater har bakgrunn nettopp fra disse organisasjonene.

På pensjonsområdet bistår vi i forbindelse med individuelle og kollektive pensjonsspørsmål, blant annet ved overgang fra ytelses- til innskuddspensjon, utarbeidelse av og tvisteløsning knyttet til individuelle og kollektive pensjonsavtaler, driftspensjoner, AFP mv, samt i tvister mellom virksomheter om ansvaret for kostnader ved pensjonsordninger.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

Assists clients with a broad range of employment issues such as collective labour law, terminations and dismissals. Active in litigation as well as restructuring and downsizing. Also handles pensions and discrimination matters. Increased focus on employment issues arising out of reorganisations and investigations. Often advises oil and gas clients, as well as employee and industry organisations and unions, and increasingly active in public sector employment matters
– Chambers Europe

«I find them extremely highly competent, their knowledge in employment matters surpasses other firms that I have been in contact with»
– Chambers Europe

Advokatfirmaet Grette has «a broad-mindedness and depth that is rare», adopting «a pragmatic and business-oriented approach to any task»
– Legal 500

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs