employee

Hege Grønsberg Abrahamsen

Partner
Last ned
vCard

Hege Grønsberg Abrahamsen er partner og fagansvarlig for arbeidsrett i Grette.

Hege har lang erfaring med arbeidsrettslig rådgivning og tvisteløsning for domstolene. Hun bistår både norske og internasjonale klienter med blant annet ansettelser og opphør av arbeidsforhold, personalsaker, omorganiseringer og nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelser, varslingssaker, tariffrettslige problemstillinger og pensjon.

Hege har ledet en rekke større undersøkelser/granskninger innenfor både privat og offentlig sektor. Hun prosederer jevnlig for domstolene og har blant annet flere års erfaring som dommerfullmektig i Oslo tingrett.

Hege er en erfaren foredragsholder og underviser jevnlig innenfor flere arbeidsrettslige tema.

Erfaring

 • Partner, Grette
  2021-
 • Assosiert partner, Grette
  2020-2021
 • Senioradvokat, Grette
  2018-2020
 • Fast advokat, Grette
  2013-2018
 • Dommerfullmektig, Oslo tingrett
  2012-2013
 • Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete
  2010-2011
 • Advokatfullmektig, Grette
  2008-2010

Utdanning

 • Master i rettsvitenskap, UiB
  2008
Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs