Tilbake til nyheter

Tiltak for bedrifter som rammes av krisen

18. mars, 2020

De omfattende tiltakene som er iverksatt av myndighetene for å begrense koronasmitten vil påvirke en rekke virksomheter. Styret kan iverksette flere tiltak for å møte omsetningssvikt og presset likviditet.

Tre viktige tiltak vil være å:

 • Kutte kostnader
  • Omdisponere eller permittere personell, eller finne andre praktiske løsninger
  • Se over hvilken betydning krisen har for selskapets kontraktsposisjoner, herunder force majeure-bestemmelser eller reforhandling av eksisterende avtaler
  • Redusere innkjøp og/eller tilbud
  • Salg av eiendeler eller virksomhet
 • Få likviditetstilførsel fra banker og eiere
  • Tiltak i samråd med bankene kan være å justere avdragsprofiler, oppta kortsiktige lån eller endre lånebetingelser
  • Tiltak i samråd med eiere kan være å få lån fra eier eller å gjennomføre kapitalforhøyelser
 • Forhandle med kreditorene
  • Forhandle om vilkår, betalingsutsettelse/avdragsfrihet, rentefrihet
  • prioritere betalingene

Merk at ved mer langsiktige likviditetsutfordringer hvor det er risiko for at egenkapitalen går tapt, må man huske å likebehandle kreditorene. Styret har videre et ansvar for løpende å vurdere grunnlag for videre drift, og har om nødvendig en handleplikt. Mer om dette her: restrukturering og insolvens.

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs