Tilbake til nyheter

Når ansatte ikke kan sysselsettes på hensiktsmessig måte pga. koronaviruset

15. mars, 2020

Typiske årsaker til at ansatte ikke kan sysselsettes på hensiktsmessig måte kan være at nøkkelpersonell er syke, de er i karantene eller fraværende for å ta seg av barn hjemme. Andre typiske årsaker kan være at oppdrag, materiell eller kunder uteblir.

Det finnes her mange praktiske løsninger for arbeidsgivere.

Praktiske løsninger kan for eksempel innebære:

 • Omdisponering av personell til andre oppgaver/arbeidstid.
 • Inngå avtale med ansatte om redusert arbeidstid i perioder, men likevel full lønn, – mot lengre arbeidstid i andre perioder uten overtidsbetaling.
 • For kortere tidsrom vil arbeidstaker også kunne ta ut «hjemme med sykt-barn-dager» og motta omsorgspenger. Det følger av Regjeringens forskrift at foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger i denne ekstraordinære situasjonen.
 • Avtale om å leie ut personell til andre bedrifter.
 • Permittering – helt eller delvis. Permitteringen varsles normalt med 14 kalenderdager. Deretter gjelder den til enhver tid gjeldende lønnspliktperioden for arbeidsgiver, før NAVs dagpenger overtar de neste 26 ukene (fra og med 1. november 2020 utvides permitteringsperioden fra 26 til 52 uker). Se eget tema om permitteringsprosessen og sentrale regelendringer.
 • Nedbemanning, eventuelt tilby annen stilling som alternativ til oppsigelse.

Ordningen om omsorgspenger har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen. Antallet omsorgsdager avhenger av hvor mange barn arbeidstaker har og om man er alene om omsorgen. Fra og med 1. januar 2021 gjelder følgende:

 • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har hver forelder 20 omsorgsdager per kalenderår.
 • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, har hver forelder 30 omsorgsdager per kalenderår.
 • Enslige forsørgere får dobbelt så mange omsorgsdager.
Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs