Tilbake til nyheter

Påminnelse om nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

19. mars, 2024

Fra og med 1. juli 2024 trer en rekke nye krav til innholdet i arbeidsavtaler i kraft. Grette har tidligere skrevet om regelendringene her.

Kravene får umiddelbar virkning ved nyansettelser. Videre får de virkning ved inngåelse av ny ansettelsesavtale med eksisterende ansatte, eksempelvis i forbindelse med endring av stillingskategori. Eksisterende ansatte kan også på generelt grunnlag kreve oppdatering av avtalen i henhold til de nye lovkravene. Vi anbefaler alle arbeidsgivere å ha på plass reviderte ansettelsesmaler i god tid før sommeren.

Se på de nye lovkravene som en gyllen mulighet til å ta en gjennomgang av avtalemalene og å få oversikt over kontraktssituasjonen i din virksomhet. Vi erfarer at mange har utdaterte og ugyldige klausuler i sine ansettelsesavtaler, noe som ofte først avdekkes når det oppstår utfordringer i ansettelsesforholdet. Videre kan uklare kontraktsforpliktelser i seg selv bidra til konflikt.

Vår anbefaling er derfor klar: Sørg for at avtalene oppfyller gjeldende og nye lovkrav, men pass samtidig på at endringene ikke fører til en utilsiktet innsnevring av arbeidsgivers styringsrett og fleksibilitet.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs