Den 20. april 2020 lanserte WIPO (World Intellectual Property Organization) en ny søkefunksjon i Patentscope - WIPOs globale patentdatabase. Formålet med den nye funksjonen er ifølge WIPO å forenkle lokalisering og innhenting av informasjon i publiserte patentdokumenter, som vil kunne være nyttig for innovatører som driver med utvikling av ny teknologi for å bekjempe covid-19.
For alle som har registrerte industrielle rettigheter, slik som patent, varemerke og design, vil det naturligvis være viktig å opprettholde og forvalte disse rettighetene også under en krisesituasjon som utbruddet av covid-19 har utløst. Dette gjelder også for de som ennå ikke har søkt beskyttelse for sine rettigheter – behovet for rettighetsbeskyttelse blir ikke mindre av situasjonen vi nå står i.
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs