employee

Odd Stemsrud

Partner
Last ned
vCard

Odd Stemsrud er spesialisert innen EU/EØS og konkurranserett.

Odd bistår Grettes klienter med strategisk rådgivning mot et juridisk bakteppe, så klientene kan nå organisasjonens egne mål. Han har bred forståelse av driverne i samfunnet av relevans for konkurranseregulatorisk og handelsrettslig rådgivning, både i og utenfor Norge. Odds bistand omfatter kartellundersøkelser, markedsmisbruk, statsstøtte, privat håndheving/konkurranserettslig prosedyre, liberaliseringsprosesser (generelt og regulatorisk) og fusjonskontroll relatert til oppkjøp og fusjoner.

Odd har nylig vært rådgiver for en klient i den såkalte «Maritime Car Carrier»-saken på globalt nivå og i og EU/EØS. Dette er en av de største konkurransesakene globalt de siste årene med aspekter som relaterer seg til Norge. Han prosederte også den såkalte Henrik Kristoffersen-saken i EFTA-domstolen og i norske domstoler, dvs søksmålet Henrik Kristoffersen anla mot Norges Skiforbund relatert til utøvernes markedsrettigheter. Odd bistår i tillegg organisasjoner og offentlige myndigheter, og er blant annet rådgiver for Her Majesty’s Government i forbindelse med Brexit og Norge.

Odd er rangert som en «go-to-guy» i flere advokatrangeringer som Chambers og Finansavisens advokatundersøkelse.  Han er bidragsyter til IBA (International Bar Association, Antitrust Committee) og er forfatter av kapittelet om Norge i ICLGs «Merger Control». Odd er også oppnevnt av Konkurransetilsynet som Non-Governmental Advisor i ICN (International Competition Network).

Erfaring

 • Partner, Grette
  2016-
 • Senioradvokat/fast advokat, Thommessen
  2005-2015
 • Assistant Director, NHO Brüssel
  2003-2004
 • Advokatfullmektig, Thommessen
  2000-2002
 • Konsulent/rådgiver, Utenriksdepartementets rettsavdeling
  1998-2000

Utdanning

 • Post Graduate Diploma, EC Comp Law, King’s College
  2001
 • Særskilt spesialfag i EU-rett, UiO
  1998
 • Juridisk embetseksamen, UiO
  1997
Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs