Tilbake til nyheter

PATENTSCOPE COVID-19 INDEX – ny søkefunksjon for å støtte innovasjonsinnsats på covid-19

24. april, 2020

Den 20. april 2020 lanserte WIPO (World Intellectual Property Organization) en ny søkefunksjon i Patentscope – WIPOs globale patentdatabase. Formålet med den nye funksjonen er ifølge WIPO å forenkle lokalisering og innhenting av informasjon i publiserte patentdokumenter, som vil kunne være nyttig for innovatører som driver med utvikling av ny teknologi for å bekjempe covid-19.

Søkefunksjonen vil være en lett tilgjengelig informasjons- og kunnskapskilde om sykdommer slik som koronaviruset, og kan bidra til forbedring, forebygging og behandling av dette, ifølge WIPO. Ikke bare er informasjonen tilgjengelig for profesjonelle, slik som forskere, ingeniører, politiske beslutningstakere og andre industriaktører, men også for allmennheten for øvrig. På denne måten kan samfunnet holde seg oppdatert på stadig ny forskning og innovasjon på området.

Slik søkefunksjonen nå er utformet, kan man finne patentdokumenter innenfor kategoriene personlig verneutstyr, diagnostikk, medisinsk utstyr og transport, medisinsk behandling, kunstig åndedrett, informatikk og annet. Eksempler på nylig publiserte patentdokumenter er «medisinske preparater som inneholder antigener eller antistoffer» (kategorien for medisinsk behandling), og «kunstig åndedrett eller hjertestimulering, eksempelvis hjertemassasje» (kategorien for medisinsk utstyr og transport).

WIPOs egen generaldirektør, Francis Gurry, uttaler følgende om denne nye søkefunksjonen:

«Given the drastic impact of the COVID-19 crisis on human health and welfare, the world needs easy access to every bit of information available for the successful innovation in the pursuit of vaccines, treatments and cures. Patent documents are rich sources of technological know-how acquired by humans over the centuries. WIPO’s new patent-searching tool will help disseminate information on technologies that others may build upon for the global fight against covid-19».

For alle som håper på en snarlig og solid vaksine på covid-19, ser altså søkefunksjonen ut til å kunne være et bidrag i denne retningen.

Søkefunksjonen PATENTSCOPE COVID-19 INDEX finnes her.

Pressemeldingen om WIPOs lansering av søkefunksjonen finnes her.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs