employee

Peter Lenda

Partner
Last ned
vCard

Partner og advokat Peter Lenda har jobbet dedikert med IKT-rettslige problemstillinger i over 20 år. Han har bred erfaring fra både leverandør- og kundesiden. Gjennom sin erfaring har han fått unik innsikt og forståelse for interne vurdering i IT-organisasjoner, som gjør han til en nyttig og verdiøkende sparringspartner.

Peter bistår klienter med rettslige problemstillinger primært innen IKT/teknologi, personvern, anskaffelser og opphavsrett. Han har betydelig erfaring med et bredt spekter av IT-kontrakter, fra de enkleste bistandsavtaler til skytjenester og komplekse drifts- og outsourcingsavtaler. Som operasjonelt ansvarlig for kontraktsinngåelse og kvalitetssikring av en mengde IT-avtaler over mange år er han godt kjent med alle norske standardavtaler innen IT (SSA, Dataforeningen og IKT-Norge) og deres fordeler og ulemper.

Peters unike kompetanse relaterer seg særskilt til ulike digitaliserings-prosesser, hvor det IT-rettslige går hånd-i-hånd med det anskaffelsesrettslige og det personvernrettslige. Hans erfaring med de praktiske sidene av IT-anskaffelser, prosjekter og leveranser benyttes for å rådgi klienter i alle deler av IT-leveransers livsløp, fra utarbeidelse av IT-anskaffelsesstrategi, behovsforståelse- og analyse, konkurransegrunnlag, gjennomføring av anskaffelser og kontraktsutarbeidelser og -forhandlinger, samt forvaltning og gjennomføring av prosjekter.

I perioden fra 2012 til 2020 var Peter juridisk direktør i Sopra Steria – et av Norges største og ledende IT-konsulentselskap innen digitalisering, IT-transformasjon, innovasjon, applikasjonsutvikling og -forvaltning, samt skytjenester og plattformer. Peter har også ledet Group Procurement IT i DNB med ansvar for alle av konsernets IT-anskaffelser, herunder også fremforhandlet og forvaltet en av DNB-konsernets største IT-avtaler.

Peter holder jevnlig foredrag, kurs og fagsamlinger/workshop innen sine fagområder og spesielt opplæring av IT-konsulenter i forståelse av IT-avtaler.

Innen «in-house»-advokatsektoren har Peter vært oppført i Legal 500 GC Powerlist for Norge i 2017 og 2019. Han sitter også i fagutvalget for IKT-rett i JUS.

Erfaring

 • Partner, Grette
  2020-d.d.
 • Juridisk direktør, Sopra Steria AS
  2012-2020
 • Senior Vice President / Leder Group Procurement IT, DNB Bank ASA
  2009-2012
 • Seniorrådgiver, Group Procurement IT, DNB Bank ASA
  2007-2009
 • Seniorrådgiver, Post- og teletilsynet
  2003-2007
 • Rådgiver, Kultur- og kirkedepartementet, Medieavdelingen
  2003
 • Advokatfullmektig, Simonsen Vogt Wiig
  2001-2003

Utdanning

 • Advokatbevilling
  2003
 • Juridisk embetseksamen, UiO
  2000
Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs