employee

Peter Lenda

Partner
Last ned
vCard

Peter Lenda er spesialist innen teknologi og digitalisering, med fokus på:

 • IKT-rett og -kontrakter
 • Immaterialrett og sikring av rettigheter fra åndsverk til patenter
 • Personvern, informasjonssikkerhet og regelverk knyttet til ny teknologi

Han har over 20 års erfaring fra både leverandør- og kundesiden. Gjennom sin erfaring har han fått unik innsikt og forståelse for teknologiselskapers forretningsmodeller, avtaler og immaterielle rettigheter.

Peter har betydelig erfaring med bygging av teknologivirksomheter, vern av deres rettigheter, patenter og forretningshemmeligheter. Han har bred erfaring med de fleste typer IT-kontrakter og tjenester, fra de enkleste bistandsavtaler til skytjenester og komplekse drifts- og outsourcingsavtaler. Som operasjonelt ansvarlig for kontraktsinngåelse og kvalitetssikring av IT-avtaler over mange år er han godt kjent med alle norske standardavtaler innen IT (SSA, Dataforeningen og IKT-Norge) og deres fordeler og ulemper. Hans erfaring med de praktiske sidene av IT-anskaffelser, prosjekter og leveranser benyttes for å rådgi klienter i alle deler av IT-leveransers livsløp, fra utarbeidelse av IT-anskaffelsesstrategi, behovsforståelse- og analyse, konkurransegrunnlag, gjennomføring av anskaffelser og kontraktsutarbeidelser og -forhandlinger, samt forvaltning og gjennomføring av prosjekter.

I perioden fra 2012 til 2020 var Peter juridisk direktør i Sopra Steria – et av Norges største og ledende IT-konsulentselskap innen digitalisering, IT-transformasjon, innovasjon, applikasjonsutvikling og -forvaltning, samt skytjenester og plattformer. Peter har også ledet Group Procurement IT i DNB med ansvar for alle av konsernets IT-anskaffelser, herunder også fremforhandlet og forvaltet en av DNB-konsernets største IT-avtaler.

Peter holder jevnlig foredrag, kurs og fagsamlinger/workshop innen sine fagområder og spesielt opplæring av IT-konsulenter i forståelse av IT-avtaler. Innen «in-house»-advokatsektoren har Peter vært oppført i Legal 500 GC Powerlist for Norge i 2017 og 2019. Han sitter også i fagutvalget for IKT-rett i JUS.

Erfaring

 • Partner, Grette
  2020-
 • Juridisk direktør, Sopra Steria AS
  2012-2020
 • Senior Vice President / Leder Group Procurement IT, DNB Bank ASA
  2009-2012
 • Seniorrådgiver, Group Procurement IT, DNB Bank ASA
  2007-2009
 • Seniorrådgiver, Post- og teletilsynet
  2003-2007
 • Rådgiver, Kultur- og kirkedepartementet, Medieavdelingen
  2003
 • Advokatfullmektig, Simonsen Vogt Wiig
  2001-2003

Utdanning

 • Juridisk embetseksamen, UiO
  2000
Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs