Immaterialrett/IPR

Immaterielle rettigheter som grunnlag for innovasjon og verdiskapning

I en hverdag hvor digitalisering og kunnskapsforvaltning blir stadig viktigere, har våre advokater har lang praktisk erfaring med å sikre kunders immaterielle rettigheter, ofte omtalt som IPR (Intellectual Property Rights). Vi bistår en rekke virksomheter, fra start-ups til større IT-selskap og industribedrifter med strategisk rådgivning og forvaltning av deres immaterielle rettigheter. Erfaringen vår viser at kunnskap og virksomheters forretningshemmeligheter ofte er sterkt koblet til de intellektuelle verdiene og det kommersielle potensiale i en virksomhet. Med digitalisering og flyt over landegrenser øker behovet for å sikre slike rettigheter, enten det er i operasjonelle forhold som NDA/konfidensialitetsavtaler, FOU-avtaler, virksomhetsoverdragelser/oppkjøp, IT-prosjekter og skytjenester eller mer strategiske tilnærminger som hvordan etablere og forvalte metodeverk, rettigheter (slik som varemerker, patenter, domenenavn, arbeidsavtaler og designrettigheter) eller implementere lisens- og partnermodeller for å utnytte potensialet i virksomhetens kunnskap og verdier.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs