Personvern

Hvordan etterlever din virksomhet GDPR?

Vi har lang erfaring med å bistå virksomheter innenfor ulike bransjer med å ivareta sine plikter etter gjeldende personvernregelverk, og bistår virksomheter i møte med de nye kravene som følger av EUs personvernforordning (GDPR). Vi bistår våre kunder i arbeidet med å kartlegge og vurdere egen og andres behandling av personopplysninger knyttet til kundedata og andre data om fysiske personer, og med å foreta de nødvendige tiltak som sikrer at behandlingen er lovlig. Vår IKT-kompetanse gjør at vi har god forståelse for teknologien som våre kunder benytter, og de datasikkerhetstiltak som kundene kan iverksette.

Våre kunder finnes innen de fleste bransjer, og vi kombinerer derfor spisskompetanse om personvern med spesialister på andre områder med forståelse for forretningsmessige utfordringer og fordeler for å gi de beste og mest praktiske rådene til våre klienter. Vårt tverrfaglige team har representert flere stores selskaper i personvernspørsmål, bl.a. i tilknytning til personopplysninger om arbeidstakere.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs