Offentlige anskaffelser

Effektiv og praktisk tilpasset rådgivning fra et av Norges ledende og største miljøer innenfor offentlige anskaffelser

Våre advokater arbeider hver dag med anskaffelser av varer og tjenester, innenfor klassisk sektor og på forsyningsområdet. Effektiv og praktisk tilpasset rådgivning er i mange tilfeller avgjørende for at anskaffelsen skal gi et hensiktsmessig resultat. Våre advokater kjenner både oppdragsgiverrollen og leverandørrollen. Vi har lang erfaring fra anskaffelsesprosesser i de fleste sektorer, som bygg og anlegg, transport, helse, infrastruktur og energi. Vi kjenner de avveininger som oppdragsgiverne må foreta. Vi bistår i alle faser av anskaffelsesprosessen, så som ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, besvarelse av klager og prosessoppdrag.

Både Marie Braadland and Silje Grimseth Ullebust er av Legal 500 og Chambers and Partners Europe rangert som ledende advokater innen offentlige anskaffelser.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

Strong reputation for public procurement acting for several Norwegian county councils and other public authorities on procurement relating to education facilities, transportation, infrastructure and healthcare. Frequently advises on PPP projects. State aid is a further area of experience.
– Chambers Europe

Marie Braadland remains highly active on public procurement matters, frequently advising public authorities on procurement for IT systems, buildings and services.
– Chambers Europe

Marie Braadland leads the department at Advokatfirmaet Grette AS, which focuses on public authority clients with notable experience in public infrastructure projects including road building contracts […] Braadland is also singled out for her expertise in the procurement of IT platforms, construction services, and research and medical supply issues; […] and Jørgen Aardalsbakke is a key name for infrastructure.
– Legal 500

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs