Offentlige anskaffelser

Effektiv og praktisk tilpasset rådgivning fra et av Norges ledende og største miljøer innenfor offentlige anskaffelser

Våre advokater arbeider hver dag med anskaffelser av varer og tjenester, innenfor klassisk sektor og på forsyningsområdet. Effektiv og praktisk tilpasset rådgivning er i mange tilfeller avgjørende for at anskaffelsen skal gi et hensiktsmessig resultat. Våre advokater kjenner både oppdragsgiverrollen og leverandørrollen. Vi har lang erfaring fra anskaffelsesprosesser i de fleste sektorer, som bygg og anlegg, transport, helse, infrastruktur og energi. Vi kjenner de avveininger som oppdragsgiverne må foreta. Vi bistår i alle faser av anskaffelsesprosessen, så som ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, besvarelse av klager og prosessoppdrag.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

Sources describe the lawyers as «practical, hands-on, knowledgeable of the business and easy to contact.» Clients also appreciate that «they are responsive and quickly provide us with the answers we need.»
– Chambers Europe

«Advokatfirmaet Grette is noted for its public procurement expertise, with Marie Braadland – considered ‘one of the best in her field’ – leading in this area.»
– Legal 500

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs