Tvisteløsning og prosedyre

Slagkraftig prosedyremiljø

Kan en tvist løses på annen måte enn av domstolene, søker vi først en slik løsning. I motsatt fall kan vi tilby bistand med gjennomføring av rettssaker og voldgiftssaker av team bestående av prosedyre- og fagspesialister innen alle forretningsjuridiske områder. Dette sikrer at hvert prosessoppdrag tilføres spisskompetanse både med hensyn til prosedyrefaget og det fagområdet og den næringen tvisten gjelder.

Advokatene i vår prosedyregruppe fører et stort antall saker både for Høyesterett, lagmannsrett, tingrett og voldgiftsrett. I gruppen finner du advokater med bakgrunn som spenner fra mangeårig dommererfaring til prosedyre for EFTA-domstolen. Flere har også erfaring fra internasjonale prosessoppdrag utført i samarbeid med utenlandske advokater. Flere av advokatene har også hatt oppdrag som voldgiftsdommer i nasjonale og internasjonale voldgiftssaker.

Vi har syv advokater med møterett for Høyesterett.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

«Advokatfirmaet Grette’s ‘excellent’ practice is experienced in construction, real estate, IP and employment disputes. Representative clients include Orkla, Helm and National Oilwell Varco.»
– Legal 500

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs