Tvisteløsning og prosedyre

Slagkraftig prosedyremiljø

Kan en tvist løses på annen måte enn av domstolene, søker vi først en slik løsning. I motsatt fall kan vi tilby bistand med gjennomføring av rettssaker og voldgiftssaker av team bestående av prosedyre- og fagspesialister innen alle forretningsjuridiske områder. Dette sikrer at hvert prosessoppdrag tilføres spisskompetanse både med hensyn til prosedyrefaget og det fagområdet og den næringen tvisten gjelder.

Advokatene i vår prosedyregruppe fører et stort antall saker både for Høyesterett, lagmannsrett, tingrett og voldgiftsrett. I gruppen finner du advokater med bakgrunn som spenner fra mangeårig dommererfaring til prosedyre for EFTA-domstolen. Flere har også erfaring fra internasjonale prosessoppdrag utført i samarbeid med utenlandske advokater. Flere av advokatene har også hatt oppdrag som voldgiftsdommer i nasjonale og internasjonale voldgiftssaker.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

Grette AS is a key name in the market for construction, employment, professional liability and procurement disputes with notable expertise in the oil and gas sector.
– Legal 500

‘Ability to “think outside the box” in the initial phases of situational analysis. This, combined with deep subject matter knowledge, constitutes a framework for creative solutions.‘
– Legal 500

‘Dedication to the client’s interests, combined with skilled litigation qualities.‘
– Legal 500

‘Line Wefald understood what we are doing, and put her self in a position to talk about our product in a good way. This has made it a good case for us.‘
– Legal 500

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs