Tvisteløsning og prosedyre

Slagkraftig prosedyremiljø

Kan en tvist løses på annen måte enn av domstolene, søker vi først en slik løsning. I motsatt fall kan vi tilby bistand med gjennomføring av rettssaker og voldgiftssaker av team bestående av prosedyre- og fagspesialister innen alle forretningsjuridiske områder. Dette sikrer at hvert prosessoppdrag tilføres spisskompetanse både med hensyn til prosedyrefaget og det fagområdet og den næringen tvisten gjelder.

Advokatene i vår prosedyregruppe fører et stort antall saker både for Høyesterett, lagmannsrett, tingrett og voldgiftsrett. I gruppen finner du advokater med bakgrunn som spenner fra mangeårig dommererfaring til prosedyre for EFTA-domstolen. Flere har også erfaring fra internasjonale prosessoppdrag utført i samarbeid med utenlandske advokater. Flere av advokatene har også hatt oppdrag som voldgiftsdommer i nasjonale og internasjonale voldgiftssaker.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

Key ares of specialism for Advokatfirmaet Grette AS include the construction, property, employment and oil and gas sectors. Its client roster includes the Norwegian Public Roads Administration, which it represented in a dispute relating to the construction of a new road; and National Oilwell Varco, which it acted for in lawsuits arising from its restructuring.
– Legal 500

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs