IP og markedsføring

Ledende innen immaterialrett og markedsføringsrett

Vi bistår med strategisk rådgivning, «freedom-to-operate»-analyser, IP due diligence, arbeidstakeroppfinnelser, IP-transaksjoner, lisensiering og FoU-avtaler i grenseflaten mellom konkurranserett og immaterialrett. Vi har spesialister på alle områder innenfor immaterialretten, det vil si innenfor patent, varemerke, design, opphavsrett og nærstående rettigheter, fotografirett, databasevern, avtalelisens og kollektiv rettighetsforvaltning, markedsføringsrett (forretningshemmeligheter, know-how, mv.), samt med lisensavtaler og andre kontrakter. Gjennom Grette Trademarks bistår vi våre kunder med strategi og forvaltning av varemerker, samt med registrering og fornyelser. Håndhevelse av rettigheter og konflikthåndtering er et område der Grette har en særlig sterk posisjon. Våre advokater er involvert i en stor andel av de saker som føres for domstolene innenfor IP-området.

Våre klienter er både internasjonale konsern, SMBer og oppstartselskaper innen blant annet life sciences, bioteknologi og akvakultur, næringsmiddelindustri, olje og gass, designbransjen, energiselskaper og prosessindustri. Blant våre klienter finner du organisasjoner for rettighetshavere og individuelle rettighetshavere som forfattere, fotografer og andre kunstnere, musikk- og filmprodusenter, kringkastingsforetak og IKT-foretak. FoU-intensive bedrifter og industriforetak kan alle være sikre på å møte faglig oppdaterte og bransjeorienterte advokater hos Grette.

Vi oppnår svært gode rangeringer:

Clients praise the firm’s effective work: «The quality of representation, quality of arguments and clarity of the oral submissions was excellent from our side.» Sources also say: «Although they are experts in Norwegian IP, they also understand the international dimension in terms of the complex nature of IP.»
– Chambers Europe

«‘Leader in the field’ Advokatfirmaet Grette demonstrates ‘excellent IP skills’ and is ‘always reliable as well as effective’.»
– Legal 500

«“Talking about the Norwegian IP market without mentioning Grette is impossible. It’s a fantastic firm with highly specialised, internationally minded professionals – unquestionably one of the best choices for infringement matters.” Leading the side is dynamic duo Ida Gjessing and Felix Reimers. As one respondent enthuses, Gjessing is a “tremendous litigator with a broad knowledge of intellectual property and the ability to convince a judge of anything; it is fun just watching her in court”. Another contentious heavyweight, the “brilliant” Reimers knows case law like the back of his hand. Aside from Gjessing and Reimers, the firm has plenty more in its arsenal, for example the enviably experienced Amund Brede Svendsen. Not one to pull a punch, he complements his hard-hitting trademark enforcement practice with exceptional competition law knowledge. While the firm is at its strongest when tackling contentious mandates, it also delivers in non-contentious matters; the side’s well-developed internal infrastructure makes portfolio management a cinch.»
– World Trademark Review      

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs