Markedsføring

Vi bistår med markedsføringsrettslig rådgivning for å ivareta klientens strategiske og kommersielle posisjoner.

Enten det det pragmatisk rådgivning eller i tvister har vi god erfaring med problemstillinger som villedende reklame, urimelig markedsføring, brudd på god forretningsskikk mellom næringsdrivende, etterligning av en annens produkt eller kjennetegn, eller markedsføring og merking av næringsmidler/legemidler. Utfordringer innen markedsføringsretten kan ofte også være et tegn på hard konkurranse mellom konkurrenter, og tenderer ofte mot konkurransereglenes forbud mot konkurransebegrensende avtaler eller misbruk av dominerende stilling.

Våre kunder er både internasjonale konsern, SMBer og oppstartselskaper innen blant annet life sciences, bioteknologi og akvakultur, næringsmiddelindustri, olje og gass, designbransjen, energiselskaper og prosessindustri. Våre advokater kjennetegnes av evnen til å løse komplekse utfordringer på tvers av flere fagfelt som markedsføringsretten og EØS/konkurranserett. Det samme teamet bistår i relasjon til potensielt misbruk av forretningshemmeligheter.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs