EU, EØS og statsstøtte

Innsikt til å utnytte mulighetene EØS-reglene gir

Vi yter strategisk og juridisk bistand til norske og internasjonale aktører innenfor alle deler av EU, EØS- og statsstøttereglene. På det EØS-rettslige området (fire friheter) har vi klienter som opplever offentlige restriksjoner på tilgang til sine respektive markeder og som vi bistår med markedsadgangsspørsmål. Vi bistår også klienter som er tillagt særlige eller eksklusive rettigheter av det offentlige, og som EØS-rettslig fordrer robuste virksomhetsmodeller.

Innen statsstøtteretten bistår vi blant annet med vurderinger av statsstøttereglenes handlingsrom for støttemottaker og det offentlige, og i klage- eller notifikasjonssaker for EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Statsstøttereglene kan spille inn i svært komplekse strukturer (havvindutbygging, finansiering av offentlige tjenester, liberalisering av tjenestemarkeder og offentlige garantier mv), hvor vi bistår alle parter i prosjekter med felles kvalitetssikring for å sikre at partenes kommersielle mål nås.

Vi yter både generell rådgivning og prosessbistand for nasjonale domstoler, Konkurransetilsynet, Europakommisjonen, ESA, EFTA-domstolen og EU-domstolene i Luxembourg.

Grettes advokat, Odd Stemsrud, er som eneste norske advokat rangert innen statsstøtterett av Who’s Who Legal Global. Dette er eneste advokatrankingen som er begrenset til statsstøtterett.

Vi oppnår svært gode referanser:

The ‘knowledgeable‘ and ‘highly skilled‘ team at Advokatfirmaet Grette AS has ‘an outstanding reputation for work across all aspects of Norwegian and EU competition law‘. Practice head Odd Stemsrud attracts praise for his ‘incredible wealth of knowledge of all levels of competition law, be it in relation to the global approach, the EU or Norway‘ and is well known for his expertise in antitrust litigation, state aid work and merger control matters.
– Legal 500 (2023)

The quality of advice is consistently excellent. They are out-of-the-box thinkers who go the extra mile and explore every possible argument. 
Legal 500 (2023)

Odd Stemsrud is one of the best competition lawyers in Norway. He is an amazing practitioner and his work and advice have been gold standard. 
– Legal 500 (2023)

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs