Tilbake til nyheter

Uttelling for forsering og plunder og heft i rykende fersk dom fra Borgarting lagmannsrett

14. mars, 2023
For andre gang i løpet av det siste året har en entreprenør representert av Grette lyktes i å vinne frem med sitt plunder- og heftskrav. Denne gangen har man i tillegg fått retten med seg på en «measured mile-tilnærming» i den bevismessige vurderingen.

Etter HAB-dommen (HR-2019-1225-A) ble det fra flere hold forstått som at Høyesteretts hadde oppstilt et svært strengt beviskrav for årsakssammenheng i forsering og plunder- og heftsaker. I etterkant av HAB-dommen har det blitt ansett som utfordrende å vinne frem i plunder- og heftsaker. Det var kun tre saker hvor entreprenøren fikk medhold av betydning, og det fremsto som en hovedregel at slike krav ikke fikk gjennomslag.

Da Grettes elektroklient på denne tiden i fjor fikk full uttelling for sitt vederlagskrav for plunder og heft var dette første gang siden HR-2019-1225-A (HAB-dommen) at det ble gitt fullt medhold i et krav om plunder og heft [https://grette.no/nyheter/full-uttelling-for-plunder-og-heftskrav/].

I Borgarting lagmannsretts dom av 8. mars 2023, er det en underentreprenør i en anleggsentreprise etter NS 8415 som ti år etter første spadetak har lyktes å vinne frem med sitt plunder- og heftskrav. Saken gjaldt grunnarbeider i forbindelse med rassikring av E10 i Lofoten. Uenigheten om sluttoppgjøret har versert over flere år, og gjaldt mengdereguleringen av kontraktskravene, tilleggskrav, forsering og plunder og heft, og rigg og drift.

Etter å ha fått lite gehør for sine krav i tingretten, har lagmannsretten i den 166 sider lange dommen i langt større grad kommet underentreprenørens krav og synspunkter i møte. Særlig oppløftende er det at lagmannsretten har gitt underentreprenøren vesentlig medhold i sitt vederlagskrav for forsering og plunder og heft (nedsatt produktivitet).

I den bevismessige vurderingen av om det forelå plunder og heft, ble det i tillegg til en analyse av inntjent verdi på ulike arbeidsoperasjoner og innsatsfaktorer, sett hen til en såkalt «measured mile»-tilnærming. Metoden bygger på en sammenligning av målt produktivitet i forseringsperioden mot perioder som har vært upåvirket av forseringssituasjonen, for å sannsynliggjøre nedsatt produktivitet forårsaket av forseringen. Metoden innebærer elementer av skjønn, og det er derfor svært oppløftende at lagmannsretten likevel anser tilnærmingen i tråd med retningslinjene i HAB-dommen.

Dette viser at det finnes en medisin mot det som ble hevdet å være nådestøtet for plunder og heft. Grette er fornøyde med å ta del i rettsutviklingen innenfor plunder og heft.

Grette-advokatene Anders Myhre, Ingvild H. Andersen og Kristine Høivik Smedsrud førte saken for underentreprenøren.

 

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs