Tilbake til nyheter

Grette har levert rapporten «Revisjon av skattemessige forhold knyttet til ordninger for stortingsrepresentanter»

20. desember, 2021

Stortingets administrasjon har nå mottatt rapporten fra skatterevisjonen som er utført av advokatfirmaet Grette.

Advokatfirmaet Grette har foretatt en bred gjennomgang av alle skattemessige forhold knyttet til alle ordninger for representantene. Formålet har vært å rydde opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt og å sikre at skatteplikten blir korrekt håndtert fremover. Skatterevisjonen inkluderer skattemessige sider ved pendlerboligordningen.

Grettes arbeid er ledet av Jacob S. Bjønnes-Jacobsen, Anders Nordli og Hege Grønsberg Abrahamsen.

Rapporten kan leses her!

Kontaktpersoner:
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs