Tilbake til nyheter

Open COVID Pledge: vederlagsfri lisensiering av IP-rettigheter og teknologi til bekjempelse av covid-19 – tech-gigantene melder seg på

5. mai, 2020

Samtidig som at WIPO har opprettet en egen database for organisering av patentdokumenter om innovasjon knyttet til covid-19, har en rekke av verdens største selskaper og organisasjoner erklært at de vederlagsfritt vil lisensiere ut sine IP-rettigheter for å bidra til rask bekjempelse av covid-19 gjennom Open COVID Pledge.

En internasjonal gruppe bestående av bl.a. forskere og jurister – Open COVID Coalition – har utviklet konseptet Open COVID Pledge. Formålet er å øke tempoet i utviklingen av bl.a. vaksiner, medisinsk utstyr, og softwareløsninger.

Open COVID Pledge går ut på at selskaper og organisasjoner erklærer at de vederlagsfritt vil lisensiere ut det de har av IP-rettigheter og teknologi, som kan være relevant for å bekjempe covid-19. Open COVID Coalitions juridiske team har utviklet Open COVID License (OCL), som er en enkel og rask måte å implementere Open COVID Pledge på. Lisensen OCL består i korte trekk av følgende:

En vid og vederlagsfri rett til å utnytte IP-rettigheter:

Selskapet som eier IP-rettighetene – lisensgiver – gir enhver person eller virksomhet som ønsker det, en ikke-eksklusiv, vederlagsfri, global, fullt betalt lisens til å utnytte all patent, opphavsrett og andre IP-rettigheter som lisensgiver kan lisensiere ut, i egen virksomhet. Lisensen omfatter ikke varemerker og forretningshemmeligheter. Det eneste formålet med lisensen er å minimere effekten av og avslutte covid-19 pandemien.

Tidsbegrensning:

Lisensen varer fra 1. desember 2019 og inntil ett år etter at WHO erklærer covid-19 pandemien som avsluttet.

Uhindret utnyttelse:

Lisensgiver vil ikke håndheve sine regulatoriske eksklusive rettigheter mot organisasjoner som bruker lisensierte IP-rettigheter i henhold til lisensen.

Suspensjonsadgang:

Hvis lisenstaker varsler eller iverksetter rettslige skritt med påstand om krenkende bruk av IP-rettigheter mot lisensgivers aktivitet ifm. Covid-19, blir lisensen automatisk suspendert og lisenstaker står fritt til å håndheve de lisensierte IP-rettighetene mot lisenstaker.

«Som den er»:

Lisensen gis «som den er», altså uten garantier.

Organisasjoner som ønsker å bidra til tiltaket ved å tilgjengeliggjøre sine IP-rettigheter via Open COVID Pledge, følger disse stegene: offentliggjør sin tilslutning til Open Covid Pledge, implementerer løftet og støtter Open COVID Pledge.

Offentliggjøring av tilslutningen gjøres ved å publisere en offentlig erklæring om at organisasjonen avgir løftet – Open COVID Pledge – på sine nettsider, og ved en pressemelding. Lenker til disse offentliggjøringene sendes til Open COVID Coalition. Open COVID Pledge implementeres deretter gjennom lisensen, som spesifiserer på hvilke vilkår organisasjonens IP-rettigheter gjøres tilgjengelig. Det finnes tre Open COVID-lisenser: Open COVID License (OCL) – som beskrevet ovenfor, Open COVID Compatible License og Open COVID Alternative License. De to sistnevnte lisensene er utviklet med det for øyet at enkelte organisasjoner vil kunne ha behov for mer modifiserte lisenser. Organisasjoner som har implementert COVID Pledge oppfordres også til å gi sin offentlige støtte til tiltaket, ved at dette sendes til Open COVID Coalition sammen med organisasjonens logo. Dette postes på nettsidene til Open COVID Pledge.

Blant virksomhetene som har annonsert gratis tilgang til sine IP-rettigheter via Open COVID Pledge finner vi IBM, Amazon, Microsoft, Uber, Facebook og Hewlett Packard Enterprise. IBM har på sine nettsider annonsert at de tilbyr gratis tilgang til sin patentportefølje for å bekjempe covid-19. Dette skal ifølge deres avgitte løfte ha en varighet tilsvarende deres 80 000 patenter og patentsøknader, og eventuelle nye patentsøknader som inngis frem til og med 2023. Også Uber har annonsert sin deltakelse i Open COVID Pledge for sine patenter. Uber fremhever at de med dette sikrer at uklarheter knyttet til patentrettigheter ikke sakker eller bremser sårt tiltrengte løsninger i en kritisk tid.

Open COVID Pledge kan må mange måter sies å være et usedvanlig tiltak sammenliknet med hva som er vanlig lisensiering av IP-rettigheter og teknologi. Selv om det finnes databaser og andre liknende tiltak som baserer seg på vederlagsfri bruk, slik som Creative Commons, er IP-rettighetene eksklusive i sin natur – og praktiseres oftest deretter – og representerer ofte store verdier for selskapet.

Til tross for de potensielt mange fordelene Open COVID Pledge kan gi, er det likevel noen punkter både lisensgiver og lisenstaker bør være oppmerksomme på. Ettersom varemerker og forretningshemmeligheter ikke inngår i lisensen, bør lisenstaker være påpasselig med bruken av øvrige IP-rettigheter hvis lisensgiver er et svært kjent selskap med kjente varemerker. Videre bør også lisenstaker være oppmerksom på at lisensvilkårene ikke eksplisitt regulerer videre bruk av et lisensiert produkt etter at lisenstiden er utløpt. I tillegg er lisensens formål uttrykkelig angitt til kun å gjelde bruk for å minimere effekten av covid-19 og avslutte pandemien. Det vil si at all annen bruk i utgangspunktet faller utenfor det som lisensgiver har tillatt, noe som setter (klare) rammer for lisenstakers bruk. Utover dette bør en også merke seg at lisensvilkårene er kortfattede. Blant annet mangler de reguleringer av tvisteløsning, lovvalg osv. Før man deltar i Open COVID Pledge, bør organisasjonen tenke gjennom og vurdere betydningen av disse punktene for egen virksomhet.

Mer informasjon om Open COVID Pledge finnes her: https://opencovidpledge.org/

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs