Tilbake til nyheter

Lempeligere regler for lovlig anbuds- og prosjektsamarbeid

4. juni, 2023
Nye retningslinjer fra Europakommisjonen, 1. juni 2023
 • Lovligheten av anbuds- og prosjektsamarbeid har i mange år vært vurdert av Konkurransetilsynet basert på en veileder av 2014.
  • KT har lagt til grunn at samarbeid om felles anbud mellom foretak som hver for seg kan gjennomføre prosjektet alene, normalt vil være ulovlig.
  • Da også at foretak må legge «alle egg i samme kurv» i en slik vurdering: Finansiell risiko er irrelevant og samarbeid som gir kvalitetsforbedringer vil gjennomgående ikke være lovlig hvis et foretak kan levere et tilbud alene.
 • Dette har begrenset foretaks kommersielle handlingsrom og hindret hensiktsmessige samarbeidskonstellasjoner.

Figur hentet fra Konkurransetilsynets hjemmeside:

Europakommisjonen – 1. juni: EU publiserte nye retningslinjer for såkalte «bidding consortia», og retningslinjene må også legges til grunn i Norge. Retningslinjene uttaler blant annet:

 • Kapasitetsvurdering: “..the mere theoretical possibility of carrying out the contractual activity alone does not automatically make the parties competitors: it is necessary to assess whether each party is realistically capable of completing the contract on its own, taking into account the specific circumstances of the case, such as the size and capabilities of the undertaking, the level of financial risk induced by the project as well as the level of the investments required for the project, and the present and future capacity of the undertaking.”
 • Samarbeid som gir et bedre tilbud for oppdragsgiver (pris, kvalitet, gjennomføringsevne) er som hovedregel lovlig: “Possible efficiencies may take the form of lower prices, but also of better quality, greater choice or faster realisation of the products or services covered by the call for tenders. […] In essence, the conditions of Article 101(3) may be fulfilled if the joint bid allows the parties to submit an offer that is more competitive than the offers that they could have submitted on their own – in terms of price and/or quality – and the benefits accruing to the contracting entity and final consumers outweigh the restrictions of competition.”

De nye retningslinjene vil åpne for en mer praktisk og lempeligere lovlighetsvurdering av anbuds- og prosjektsamarbeid etter konkurransereglene (krrl. § 10, art 53 EØS, art 101 TFEU). Syretesten er om tilbudet blir bedre for oppdragsgiver.

 • Lovligheten av et samarbeid må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Fordelene for oppdragsgiver må dokumenteres, og bør formidles oppdragsgiver i forbindelse med et tilbud.

Vi bistår gjerne med vurderingen!

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs