Tilbake til nyheter

Leder (august 2020)

26. august, 2020

Høyesterett har i flere dommer de senere år slått ganske hardt ned på overtredelser av plan- og bygningslovgivningen. I en av dommene som omtales i dette nyhetsbrevet, ilegges en underentreprenør uten ansvarsrett i prosjektet bot for medvirkning til det straffbare forholdet. I praksis synes mange aktører – særlig i underentreprenørleddet – å være lite interessert i rammetillatelsen eller igangsettingstillatelsen. Dette er gjerne skjematikk og dokumenter som byggherren, totalentreprenøren og arkitekten befatter seg med. I lys av denne dommen fra Høyesterett, bør kanskje flere vurdere å legge en gjennomgang av rammetillatelsen på sjekklisten før kontraktssignering.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs