Back to the news

Leder (august 2020)

26 August, 2020

Høyesterett har i flere dommer de senere år slått ganske hardt ned på overtredelser av plan- og bygningslovgivningen. I en av dommene som omtales i dette nyhetsbrevet, ilegges en underentreprenør uten ansvarsrett i prosjektet bot for medvirkning til det straffbare forholdet. I praksis synes mange aktører – særlig i underentreprenørleddet – å være lite interessert i rammetillatelsen eller igangsettingstillatelsen. Dette er gjerne skjematikk og dokumenter som byggherren, totalentreprenøren og arkitekten befatter seg med. I lys av denne dommen fra Høyesterett, bør kanskje flere vurdere å legge en gjennomgang av rammetillatelsen på sjekklisten før kontraktssignering.

More news

Byggherre krevde erstatning fra hovedentreprenør for skade på byggherren eiendom påført av hovedentreprenørens underentreprenør.
I forbindelse med Arendalsuka, i år heldigital, har det igjen blitt satt fokus på miljø og klima i bygg- og anleggsbransjen.
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses