Tilbake til nyheter

Høyesterett anslår terskelen for seksuell trakassering

1. februar, 2021

Den 22. desember 2020 avsa Høyesterett dom i sak om seksuell trakassering (HR-2020-2476-A). Saken gjaldt en ung kvinnelig industrimekaniker som gikk til søksmål mot to kunder av bedriften hun arbeidet i. Kvinnen krevde erstatning og oppreisning grunnet seksuell trakassering.

Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til var om de to kundene hadde overtrådt forbudet mot seksuell trakassering i den tidligere likestillingsloven, som er videreført i gjeldende likestillings- og diskrimineringslov.

Den ene kunden hadde ved ett tilfelle lagt hendene under genseren på nedre del av ryggen til kvinnen, og ved ett senere tilfelle hadde han latt som om han tok henne i skrittet. Den andre av kundene hadde over tid oppsøkt kvinnen og blant annet gjentatte ganger kilt henne i midjen. Handlingene fant sted mens kvinnen var i arbeid som eneste kvinnelige ansatte på et mekanisk verksted med 15 ansatte.

Høyesterett kom til at begge kundene hadde utsatt kvinnen for seksuell trakassering. Adferden fra begge kundene var seksuelt betont, uønsket og plagsom for kvinnen. Kundene ble dømt til å betale oppreisningserstatning med henholdsvis 15 000 og 20 000 kroner.

Dommen gir veiledning om den nedre grensen for forbudet mot seksuell trakassering, og kan leses her.

Grettes arbeidslivsavdeling har spesialkompetanse på forebygging av og behandling av saker som vedrører diskriminering og seksuell trakassering. Ikke nøl med å kontakt oss om din bedrift ønsker kurs eller annen kompetanseheving innenfor dette temaet.

Kontakt
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs