Tilbake til nyheter

Grettes årlige arbeidslivsseminar arrangeres torsdag 16. september

10. september, 2021
Program Arbeidslivsseminaret 2021

Som ved tidligere år ser vi frem til stor deltakelse og engasjerte innspill! Seminaret er gratis og påmelding skjer til mabj@grette.no

Kl. 08.20: Velkommen. Presentasjon av foredragsholdere.

Kl. 08.30-09.30: Nyheter i rettsutviklingen på arbeidslivets område
Vi gjennomgår og kommenterer de viktigste nyhetene i rettsutviklingen på arbeidslivets område, – innenfor lov, forskrift, rettspraksis m.m.

Ved advokat Ulrik Brændengen og advokat Viktoria Vermedal

(10 min pause)

kl. 09.40-10.10: Hjemmekontor – i hvilken grad lar dette seg regulere?
Forslaget til ny hjemmekontorforskrift har vært på høring med høringsfrist 23. juli. Hvilke endringer er foreslått og hva vil disse endringene bety for deg og din virksomhet? Vi ser også på hvordan de ulike forslagene ble mottatt i høringsrunden.

Ved partner Hege G. Abrahamsen og advokatfullmektig Andreas Killingstad

(10 min pause)

Kl. 10.20-11.00: Hvordan drive godt mangfoldsarbeid?     
Mangfoldsarbeid er i vinden som aldri før, men like fullt opplever mange virksomheter at dette er krevende. For hvor skal man starte? Hvordan omsette fagre ord og visjoner til praktisk tiltak som gir reelle resultater i hverdagen?

Rørentreprenørbransjen er en bransje som lenge har ledet an i det praktiske inkluderingsarbeidet, blant annet gjennom Ingeborg-nettverket. Vi har derfor invitert med oss HR-direktør i Caverion Norge AS, Anne Sødem. Sammen med Anne vil vi diskutere oss gjennom mangfoldsarbeidets utfordringer og irrganger.

Ved partner Thorkil Aschehoug og HR-direktør Anne Sødem.

(10 min pause)

Kl. 11.10-12.00: Perspektiver på norsk arbeidsliv – på kort og litt lengre sikt
Etter denne sommerferien er det flere grunner til å stanse opp litt, heve blikket og skue utover norsk arbeidsliv. Sammen med et knippe erfarne HR-ledere inviterer vi til å reflektere over blant annet følgende temaer:

  • Hvordan står det til med ledelsens omdømme etter halvannet år i pandemimodus?
  • Mange bransjer opplever å ikke få tak i kvalifisert arbeidskraft, men hvordan sikrer man at de man har rekruttert blir værende?

Ved partner Hege G. Abrahamsen og partner Thorkil Aschehoug.

Kl. 12.00-12.15: Oppsummering og avslutning

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs