Tilbake til nyheter

Forslag til endringer i statsansatteloven

21. mars, 2024

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har foreslått endringer i statsansatteloven, blant annet:

  • Utvidelse av fortrinnsretten for deltidsansettelse (innleie, ekstravakter og lignende): Forslaget følger opp endringene i arbeidsmiljøloven, tilpasset statlig sektor og regelverk. Dette omfatter utvidelse av deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling i en statlig virksomhet. Den utvidede fortrinnsretten vil ikke bare gjelde når arbeidsgiver vurderer ny ansettelse, men også i de tilfeller hvor arbeidsgiver vurderer innleie av arbeidskraft for å dekke bemanningsbehovet eller dersom arbeidsgiver har ledige ekstravakter og lignende.
  • Utvidet rett til stilling i innleievirksomheten for innleide arbeidstakere: Det er foreslått en styrket rettsstilling for innleide arbeidstakere i statlig virksomhet. Utgangspunktet i dag er at innleide har rett til å velge fast ansettelse i innleievirksomheten etter mer enn tre års sammenhengende innleie. Dette gjelder i de tilfellene hvor det kan avtales midlertidig ansettelse i form av vikariat. Forslaget omfatter en utvidelse, slik at rett til å velge fast ansettelse også skal gjelde i de tilfeller hvor arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjoner i virksomheten har avtalt en tidsbegrenset innleie – uten at det må være et vikariat.

Høringsfristen er 30. april 2024. Høringsnotatet kan leses her.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs