Tilbake til nyheter

Koronaviruset: forslag til endringer fra Regjeringen

11. mars, 2020

Flere virksomheter, særlig i handels- og tjenestenæringen, rammes hardt av koronaviruset. Dette viser seg blant annet ved avbestilling av feriereiser og hotellopphold, problemer med leveranser til bygge- og anleggsbransjen og ved at ansatte settes i karantene. Som en konsekvens av dette har Regjeringen varslet endringer i permitteringsregelverket samt på skatterettens område. De konkrete forslagene vil bli fremlagt førstkommende fredag.

Forslag til endringer i permitteringsregelverket mv.:

  • Regjeringen foreslår å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette vil gjøres ved å korte ned perioden arbeidsgivere betaler lønn for sine ansatte ved permittering. I praksis innebærer dette at varslingsperioden på 14 dager kan bli nedjustert til to dager.
  • I dag plikter arbeidsgiver å betale lønn til de permitterte i de første 15 arbeidsdagene etter utløpet av varslingsperioden. Blant annet NHO har foreslått at arbeidsgiverperioden ved permittering i sin helhet må tas bort. NHO mener også at arbeidsgiverperioden på 16 dager ved sykemelding på grunn av karantene grunnet smittefare må fjernes, men Regjeringen har foreløpig ikke varslet noen endringer i regelverket for sykepenger.

Forslag til endringer i skattereglene:

  • Regjeringen foreslår å åpne for at bedrifter som går med underskudd, skal kunne tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Tiltaket foreslås for å hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at kundene svikter, for eksempel i reiseliv. Det blir lettere å få kortsiktige lån i bankene i en overgangsperiode. Dette anses som et målrettet tiltak for at sunne og gode bedrifter ikke går konkurs, selv om de blir hardt rammet akkurat nå.
  • Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Det foreslås at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse med av betaling av formuesskatt. Bedrifter med underskudd vil da kunne slippe å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.

Har din virksomhet juridiske spørsmål knyttet til koronaviruset og permitteringsregelverket? Ta kontakt med Hege Grønsberg Abrahamsen eller Thorkil H. Aschehoug. Ved skatterelaterte spørsmål ta kontakt med Cecilie Tollefsen

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs