Tilbake til nyheter

Erstatningsansvar for arkitekt

26. august, 2020

I en dom avsagt i Borgarting i vår, ble arkitekten idømt erstatningsansvar for kostnader ved utbedring av fukt og råteskader på et anneks som ble benyttet som garasje og hybel. Saksforholdet er at arkitekten kun utarbeidet tilbudstegninger bortsett fra et par snitt og detaljer.

Bakgrunnen for dette var at arkitekten mente entreprenøren skulle forestå detaljprosjekteringen. Arkitekten sendte en enkel beskrivelse til entreprenøren med kopi til byggherren der det fremgikk at entreprenøren skulle prosjektere. Byggherren og entreprenøren valgte ikke å inngå avtale basert på arkitektens forslag. Arkitekten hadde fortsatt rollen som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker. Han meddelte ikke byggherren skriftlig at han anså seg ferdig med tegningene. Lagmannsretten fant at det var grovt uaktsomt av arkitekten ikke skriftlig å varsle byggherren om at tilbudstegningene ikke var egnet for bygging.

Les hele dommen her

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs