Tilbake til nyheter

Åpenhetsloven: Aktsomhetsvurderinger må offentliggjøres – 30. juni

4. juni, 2023
Alle større virksomheter (to av tre vilkår: omsetning over MNOK 70 / balansesum over MNOK 35 / mer enn 50 ansatte) må snarest publisere såkalte aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.

Aktsomhetsvurderingene (etter OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper) omfatter seks trinn:

Trinn 1: Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer

Trinn 2: Kartlegge negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos seg selv, leverandørkjeder og forretningspartnere.

Trinn 3: Iverksette egnede tiltak for å forebygge, begrense eller stanse negative konsekvenser.

Trinn 4: Følge opp tiltakene.

Trinn 5: Kommunisere med interessenter om hvordan negative konsekvenser er håndtert.

Trinn 6: Sørge for gjenoppretting der dette er påkrevd.

Redegjørelsen som må offentliggjøres innen 30. juni må inneholde tre følgende punkter:

  1. Beskrive virksomhetens og retningslinjer for å håndtere negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  2. Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.
  3. Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å begrense/stanse negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Vi bistår med å få alt på plass innen 30. juni!

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs