Statsstøtte

Kontakt

employee
Partner
En konsekvens av pandemien relatert til Covid-19 er at en rekke foretak vil kunne trenge støtte fra staten – i form av direkte tilskudd eller lempninger i skatter og avgifter – for å bøte på ekstraordinære inntektstap, eller til og med for å unngå konkurs. Dette reiser særlige problemstillinger relatert til det EØS-rettslige handlingsrommet for statsstøtte. Nedenfor besvarer vi noen av dem.
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs