Prosessfullmektig i den såkalte «innleiesaken». Saken gjelder EØS-lovlighet av de nye innleiereglene og er en av de største EØS-saken i 2023

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs