Compliance, antikorrupsjon og gransking

Modeller for gjennomføring av granskinger – utviklet over flere år

Vi bistår ved forberedelse, strukturering og gjennomføring av granskinger og liknende undersøkelser. Vi har betydelig erfaring både som gransker og som rådgiver til eiere og virksomheter i forbindelse med gransking, samt ved implementering og utvikling av compliance- og antikorrupsjonsverktøy. Gransking forutsetter ivaretakelse og avveining av dels motstridende hensyn, eksempelvis kontradiksjon, personvern, nøytralitet, saklighet og effektivitet. Vi har utviklede og innarbeidede modeller for gjennomføring av både mindre og svært omfattende undersøkelser. Vi har omfattende erfaring med å sikre, håndtere og gjennomgå store informasjons- og dokumentmengder, så vel fysisk som gjennom elektroniske databasesøk. En objektiv fremstilling av innhentet informasjon vurdert i tråd med granskernes oppdragsbekreftelse vil danne beslutningsgrunnlag for videre drift og styringsgrunnlag ved eventuelle endringer eller forbedringer.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs