Varsling

Grette har bred erfaring med håndtering av en rekke større og mindre varslingssaker, for både offentlige og private virksomheter.

Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidsgiver har på sin side en plikt til å legge til rette for at arbeidstakere kan varsle om slike forhold, blant annet ved å utarbeide rutiner for intern varsling.

Varslingssaker kommer i ulike varianter og omfang. Forholdsmessighet mellom mål og middel er derfor et viktig stikkord for vårt arbeid. Undersøkelser og tiltak må alltid tilpasses den enkelte sak og virksomhet. I god dialog med arbeidsgivers kontaktperson utformer vi mandat og plan som tilpasses den enkelte kundes behov for bistand.

Vår bistand i varslingssaker spenner fra å gi råd om hvordan arbeidsgiver selv bør gå frem i håndteringen av et varsel, til de større varslingsprosesser hvor Grette gjennomfører omfattende undersøkelser og vår konklusjon nedfelles i en skriftlig rapport med anbefaling om videre tiltak.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs