Skipskontrakter, sjørett og transport

Grette har en omfattende kundeportefølje innen sjørett, skipsbygging og relaterte områder som kontraktshåndtering for offshore leverandørindustri.

Den maritime sektoren i Norge er internasjonalt orientert. En rekke norske firmaer deltar i prosjekter i utlandet. Grettes advokater har vært involvert i et stort antall internasjonale rigg- og skipsbyggingsprosjekter, i tillegg til prosjekter som utføres på verft innenlands.

Teamet for skipskontrakter, sjørett og transport i Grette er tverrfaglig og settes sammen i henhold til de ulike oppdragenes krav. Grette sikrer at alle aspekter av en kontraktgjennomgang, et prosjekt eller et oppdrag er utført av spesialister. Gruppen har stor kompetanse innen tvist, kontraktsrett, kommersielle kontrakter, sjørett, arbeidsrett, skatt, omorganisering og konkurranse- og selskapsrett.  I løpet av de siste årene har vi hjulpet flere profilerte kunder med prosjektstøtte, tvist, omorganisering, refinansiering og nedbemanningsprosesser.

Vi ser den kommersielle og operative helheten – for klienten – og for oppdraget.

Våre advokater sikrer at kontraktsforhandlinger og kontraktsvurderinger gjenspeiler de kommersielle og operative risikoene. Dette skiller Grette fra våre konkurrenter i markedet.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs