Offshore og industri

Byggekontrakter, tvisteløsning og transaksjoner, finansiering og restruktureringer i offshore og industrinæringen

Som totalleverandør av forretningsjuridiske tjenester bistår Grette både norske og internasjonale aktører innenfor offshorebransjen og den landbaserte industrien. Våre advokater har lang erfaring fra relaterte virksomheter og kjenner de utfordringene bransjen står overfor.

Fellesnevneren for kontraktene innen offshore, prosessindustrien og annen landbasert industri er at det omfatter store verdier og høyteknologiske leveranser. Dette gjenspeiles ofte i omfanget og detaljene i kontraktene. Håndtering av slike kontrakter krever den juridisk spisskompetansen, erfaringen og bransjekunnskapen som Grette kan tilby.

Våre advokater innehar omfattende bransjespesifikk erfaring og bred kompetanse knyttet til ulike typer riggprosjekter og skipsbyggingskontrakter, subseakontrakter, offshoreinstallasjon, samt andre typer utbyggingsprosjekter, som olje- og gassprosessanlegg på land, kraftutbyggingsprosjekter og offshore vind. Vi har også bred erfaring fra de fleste typer tilvirknings- og leveransekontrakter, både innen offshore og den landbaserte industrien.

Som juridisk rådgiver er vi opptatt av å skape verdi for våre kunder i alle deler av bedriftens virksomhet og løser alle oppdrag gjennom utstrakt teamarbeid. Vi bistår med skreddersydde løsninger for utforming av kontrakter, og følger prosjektene hele veien, fra spørsmål knyttet til finansiering og prosjektering, til kontraktsstrategi, forhandlinger  og prosjektgjennomføring.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs