Konkurranserett

Vi hjelper deg med å finne de gode løsningene, enten det gjelder M&A, etterforskningssaker eller rettssaker

Myndighetene bruker et stadig bredere spekter med virkemidler for å undersøke fusjoner og oppkjøp, markeder og konkurransebegrensende atferd, noe som gjør den økonomiske risikoen og omdømmerisikoen for virksomheter stadig mer akutt.

Vi yter strategisk og juridisk bistand til norske og internasjonale aktører innenfor alle deler av konkurranseretten, blant annet omfattende fusjonskontroll, compliance, bistand til foretak i konkurransemyndighetenes søkelys og bistand til foretak som vil klage til konkurransemyndighetene. Vi bistår også med prosessbistand i forbindelse med erstatningssøksmål, både på saksøker og saksøktesiden.

Vårt team har bistått i mange av de største konkurransesakene relatert til Norge, og koordinerer sømløst på så vel europeisk som globalt nivå.

Vi yter både generell rådgivning og prosessbistand for nasjonale domstoler, Konkurransetilsynet, Europakommisjonen, ESA, EFTA-domstolen og EU-domstolene i Luxembourg.

Grettes advokat, Odd Stemsrud, er oppnevnt av Konkurransetilsynet som Non-Governmental Advisor i International Competition Network/ICN. Innen fusjonskontroll er Grette bidragsyter til ICLGs anerkjente guide «merger control».

Vi oppnår svært gode referanser:

The ‘knowledgeable‘ and ‘highly skilled‘ team at Advokatfirmaet Grette AS has ‘an outstanding reputation for work across all aspects of Norwegian and EU competition law‘. Practice head Odd Stemsrud attracts praise for his ‘incredible wealth of knowledge of all levels of competition law, be it in relation to the global approach, the EU or Norway‘ and is well known for his expertise in antitrust litigation, state aid work and merger control matters.
– Legal 500 (2023)

The quality of advice is consistently excellent. They are out-of-the-box thinkers who go the extra mile and explore every possible argument.
– Legal 500 (2023)

Odd Stemsrud is one of the best competition lawyers in Norway. He is an amazing practitioner and his work and advice have been gold standard.
– Legal 500 (2023)

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs