Klima og miljø

Bærekraftige løsninger

Klima- og miljøkrav er fundamentale rammebetingelser. Regelverket er i stadig utvikling og utformes internasjonalt, EØS-rettslig og nasjonalt, og virkemiddelbruken er variert (forbud, påbud, tillatelser, insentiver, mv.). Vi kjenner kravene og mulighetene. Dette inkluderer rådgivning om forurensning og forurensningstillatelser og spørsmål om ansvar, avfallshåndtering, reguleringssaker, forvaltning av naturressurser og bruk av indirekte virkemidler som skatter og avgifter.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs