Tilbake til nyheter

Utleiers posisjon overfor leietaker

15. mars, 2020

Leieavtalen skal oppfylles så langt som mulig av både leietaker og utleier, men korona-situasjonen påvirker flere av partenes plikter i leieforholdet. Les mer her om hvordan en leieavtale påvirkes.

Leietaker skal betale leie, felleskostnader, markedsføringsbidrag mv., og har ikke tilbakeholdsrett. Situasjonen i dag påvirker ikke disse pliktene, men utleier kan ha en plikt til å begrense f.eks. felleskostnader og markedsføringsbidrag så langt det er mulig og forsvarlig.

Enkelte kontraktsbestemmelser kan bli vanskelig eller umulig å oppfylle. Koronasituasjonen gjør at enkelte elementer i leieavtalen suspenderes – slik at leietaker/utleier ikke må oppfylle og den andre part ikke kan gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser.

Partene kan naturligvis avtale noe annet for å hjelpe hverandre i en krevende tid. Se også egen artikkel om leiebetaling under force majeure.

Driveplikt
Hvis det blir umulig eller uforholdsmessig krevende for leietaker å holde åpent, kan leietaker holde stengt uten å misligholde leiekontrakten. Kan leietaker tilpasse virksomheten, eksempelvis med større avstand mellom bordene for å oppfylle myndighetenes avstandskrav, er driveplikten fortsatt gjeldende. Vi ser imidlertid at de fleste store aktørene nå aksepterer avvikende åpningstider, og for flere sentre er den normale åpningstiden redusert.

Vedlikeholds- og utskiftningsplikt
Leietaker vil ikke bli fritatt vedlikeholds- eller utskiftningsplikt.

Forsikring

Leietaker må opprettholde sin avtalebestemte plikt til å forsikre sine interesser og/eller dekke kostnader til forsikring.

Garanti

Leietaker må opprettholde garantier som følger av leieavtalen.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs