Tilbake til nyheter

Utfordringer knyttet til hjemmekontor

15. mars, 2020

Arbeidsgiver kan pga. koronasituasjonen pålegge hjemmekontor gjennom den alminnelige styringsretten, men bør avklare tilrettelegging mht. tilgjengelighet og balanse jobb/familieliv. Arbeidsgiver bør også inngå avtaler om forventninger og krav til arbeid utført hjemmefra, ettersom hjemmekontorløsningen kan bli langvarig.

For mange arbeidstakere kan det være fristende å legge hjemmekontoret til hytta e.l. Som en del av pålegget om hjemmekontor vil arbeidsgiver kunne sette som vilkår at arbeidstaker ikke må oppholde seg lenger unna arbeidsstedet, enn den reisetid arbeidstaker normalt har mellom hjem og arbeidssted.

Tilsvarende må arbeidsgiver kunne stille som vilkår at ansatte har stabilt bredbånd som gjør det mulig å utføre arbeid hjemmefra eller annet steds fra.

Dersom arbeidet innebærer kundemøter pr telefon eller skype, kan arbeidsgiver også stille som vilkår for hjemmekontor at det skal være ro under telefonmøtene, at synlig skypebakgrunn skal være ryddig og nøytral etc. Skal ansatte delta i større telefonmøter kan det anbefales å «mute» egen mikrofon når andre snakker.

For småbarnsforeldre med barn som er hjemme pga. stengte barnehager/skoler, kan 100% hjemmekontor likevel bli en utfordring. I tillegg til å ha omsorg for barna har skolene også pålagt undervisning/hjemmelekser som for de yngre barna kan innebære ikke ubetydelig oppfølging fra foreldre.

I slike tilfeller kan det tenkes flere løsninger:

  • Dersom arbeidsoppgavene er av en type som gjør at hjemmekontor ikke er praktisk mulig, bør partene så langt som mulig søke å finne gode alternative løsninger, f.eks. i form av andre arbeidsoppgaver, avspasering, permisjon m.m.
  • I samråd med arbeidstaker kan arbeidsgiver avtale at den ansatte skal være tilgjengelig for epost og telefon bare visse deler av dagen.
  • For kortere tidsrom vil arbeidstaker også kunne ta ut «hjemme med sykt-barn-dager» og motta omsorgspenger. Det følger av NAVs retningslinjer etter folketrygdloven at foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger i denne ekstraordinære situasjonen.

Ordningen om omsorgspenger har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen. Antallet omsorgsdager avhenger av hvor mange barn arbeidstaker har og om man er alene om omsorgen. Fra og med 1. januar 2021 gjelder følgende:

  • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har hver forelder 20 omsorgsdager per kalenderår.
  • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, har hver forelder 30 omsorgsdager per kalenderår.
  • Enslige forsørgere får dobbelt så mange omsorgsdager.»

For det tilfelle at slike løsninger ikke lar seg gjennomføre eller bare kan gjennomføres i begrenset grad, vil arbeidsgiver som utgangspunkt likevel ha full lønnsplikt. Da kan imidlertid permittering være en god løsning for virksomheter som ønsker å slippe lønnsplikt fordi ansatte ikke kan sysselsettes på en bedriftsøkonomisk forsvarlig måte. Se egen artikkel om permitteringsprosessen og sentrale regelendringer.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs