Tilbake til nyheter

Transaksjoner

18. mars, 2020

De omfattende tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av COVID-19-viruset kan utløse behov for ulike disposisjoner i virksomheten for å sikre videre drift, lønnsomhet og vekst.

Det kan oppstå behov for å selge hele deler av virksomheten eller restrukturere virksomheten. Krisen kan også åpne muligheter for konsolideringer i bransjen eller attraktive oppkjøp, som vil kunne bidra til at virksomheten kommer styrket ut av krisen.

Våre advokater er klare til å bistå våre klienter i alle faser av transaksjonen.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs