Tilbake til nyheter

Rett til å utsette ferie pga. karantene?

15. mars, 2020

Sykdom før eller under ferie kan gi rett på utsettelse eller rett til å få ta igjen ferien på et senere tidspunkt. Gjelder dette også ferie som spoleres av karantene?

Karantene likestilles i dag med sykdom.

Arbeidstaker som blir syk eller settes i karantene før ferien, vil derfor kunne kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør eller er satt i karantene i løpet av ferien, vil kunne kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs