Tilbake til nyheter

Øvre grense for overtredelsesgebyrer fra Arbeidstilsynet tredobles etter ny lovendring

30. juni, 2024

Hittil har den øvre grensen for overtredelsesgebyr som Arbeidstilsynet kan ilegge bedrifter som bryter arbeidsmiljøloven vært på 15 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), som tilsvarer ca. 1,8 millioner kroner. Etter en endring av arbeidsmiljøloven § 18-10 som trer i kraft 1. juli 2024, kan Arbeidstilsynet gi overtredelsesgebyr enten inntil 50 G (ca. 6,2 millioner kroner) eller inntil 4 % av bedriftens omsetning – hvor det høyeste beløpet av alternativene vil utgjøre øvre grense. Lovendringen vil derfor kunne få særlig stor betydning for bedrifter med høy omsetning.

Bakgrunnen for lovendringen er et ønske om å forsterke innsatsen mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i næringslivet. Økte gebyrer skal forhindre at det «lønner seg» å bryte arbeidsmiljølovens regler, samt ha en preventiv effekt. Lovendringen er videre begrunnet i at rammene for overtredelsesgebyr har økt også i annen norsk lovgivning, for eksempel overtredelsesgebyrer fra Konkurransetilsynet og Datatilsynet.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs