Tilbake til nyheter

Arbeidsliv: Oljefondet frifunnet i norgeshistoriens lengste arbeidsrettssak

30. juni, 2023
Oslo tingrett (TOSL-2022-128657): Etter over fire uker i rettssalen falt dommen i saken mellom Oljefondet og Elisabeth Bull Daae 15. juni 2023. Bull Daae har vært ansatt i Oljefondet siden 2004 og saksøkte sin arbeidsgiver for trakassering, kjønnsdiskriminering og ulovlig endringsoppsigelse. Oljefondet ble i dommen frifunnet på samtlige punkt og ble tilkjent fulle sakskostnader.  

 

Bull Daae hevdet at hun hadde blitt utsatt for en ulovlig omplassering, og krevde å få beholde sin tidligere stilling som leder for avdelingen som analyserer verdipapirhandelen. Bakgrunnen for omplasseringen var at Bull Daae hadde innledet et forhold til en annen leder på avdelingen. Bull Daae hadde midlertidig takket ja til et vikariat i en annen avdeling for å få litt avstand mellom de to, men fikk ikke gjeninntre i sin tidligere stilling. Retten mente at omplasseringen var klart innenfor arbeidsgivers styringsrett og at den var saklig begrunnet. Det forelå etter rettens syn et åpenbart behov for å treffe tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Videre lå oppgavene hun ble tildelt i den nye stillingen innenfor hennes kompetanseområde, og hun hadde heller ikke noe lønnstap knyttet til omplasseringen.  

Bull Daae hevdet også at hun hadde blitt lønnsdiskriminert ved at hun hadde fått utbetalt lavere lønn for likt arbeid, enn sine mannlige kolleger. Tingretten konkluderte med at Bull Daae ikke hadde utført likt arbeid som sine mannlige kollegaer, og at det dermed ikke forelå brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. 

Tingretten avviste også Bull Daaes anførsler om trakassering. Bull Daae mente at hun hadde blitt utsatt for upassende kommentarer fra mannlige kolleger og beskrev at arbeidsmiljøet i Oljefondet var preget av trakassering. Blant annet reagerte Bull Daae på at hun hadde blitt bedt om å sørge for at det var såpe på herretoalettene. Ingen av de anførte forholdene kunne imidlertid etter tingrettens syn sies å kvalifisere til trakassering. 

Tingretten kritiserte imidlertid oljefondssjefen Nicolai Tangen for hans uttalelser i retten om at Bull Daae var årsaken til problemene på sin avdeling og ikke tidligere har opplevd at en person har  «skapt så mye stress for så mange personer over så lang tid». Utsagnene kvalifiserte ikke for trakassering, men retten påpekte at Tangen var unødvendig hard i sine formuleringer. 

Vi bemerker at dommen ikke ennå er rettskraftig og derfor kan bli anket. 

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs