Tilbake til nyheter

Ny dom fra Borgarting lagmannsrett om virksomhetsoverdragelse ved anbudskonkurranse

1. februar, 2021

Borgarting lagmannsrett avsa 7. januar 2021 en ny dom om virksomhetsoverdragelse. Hovedspørsmålet i saken var om vilkårene for virksomhetsoverdragelse var oppfylt etter at kontrakt for drift av luftambulansevirksomhet ble overført til et nytt selskap etter en anbudskonkurranse.

Lagmannsretten dømte i favør av de ansatte, og anså overføringen som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16. Piloter og redningsmenn ble følgelig ansett for å ha sine rettigheter i behold etter at de ble overført til ny arbeidsgiver. Lagmannsretten la blant annet lagt vekt på at pilotenes og redningsmennenes arbeidsoppgaver er svært spesialisert. Det var derfor ikke avgjørende at det overtakende selskapet ikke overtok helikoptrene, som hadde en betydelig verdi.

Dommen kan du lese her.

Kontakt
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs