Tilbake til nyheter

Midlertidig innreiseforbud

8. februar, 2021

Grunnet koronapandemien og av hensyn til folkehelsen ble det fredag den 29. januar 2021 innført et midlertidig innreiseforbud til Norge. Innreiseforbudet gjelder for borgere fra alle land, med unntak av norske statsborgere eller utlendinger bosatt i Norge. Forbudet vil gjelde ut februar måned 2021, men det er muligheter for forlengelse. Dette vil kunne medføre stans i prosjekter i en rekke bransjer og gi bedrifter vansker med å oppfylle sine kontraktsforpliktelser.

Det er imidlertid gjort unntak fra innreiseforbudet for blant annet utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner hvor innreise er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av disse. Unntaket gjelder også for utlendinger som har en funksjon som er nødvendig for å ivareta den norske befolkningens grunnleggende behov.

Følgende vilkår må være oppfylt for at unntaket skal komme til anvendelse:

 • arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen, og
 • arbeidet ikke kan utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

Kritiske samfunnsfunksjoner dekker:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg, herunder apotek og renhold
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satellittbaserte tjeneste

At man er kritisk for evnen til å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner må kunne dokumenteres av virksomheten og dokumentasjonen fremvises ved innreise til Norge. Følg linken for mal på slik dokumentasjon fra arbeids- og oppdragsgiver.

Det understrekes at unntaket er snevert og praktiseres strengt. For spørsmål om deres yrkesgruppe kan være omfattet av noen av unntakene eller andre spørsmål relatert til innreiseforbudet er det bare å ta kontakt.

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs