Tilbake til nyheter

Webinar: Hva er AI Act og Data Act?

19. juni, 2023
Grette inviterer til frokostwebinar torsdag 29. juni kl. 09:00. Da tar vi en gjennomgang av EUs kommende regulering av kunstig intelligens og data, nemlig forordningene som refereres til som AI Act, og Data Act.


Påmelding. 

Alle kjenner til GDPR. Nå kommer snart EU med nye forordninger og jobber du med teknologi bør du snart også kjenne til AIA og Data Act. Begge utkastene til forordningen er i siste fase av lovgivningsprosessen og de er derfor ventet å komme innen utgangen av året. Våre eksperter innen teknologi og digitalisering gir først en oversikt over forslaget EU-forordning for å regulere kunstig intelligens – AI Act (AI – Artificial Intelligence Act), slik som hvilken teknologi som kvalifiserer som AI, kategorisering av AI-systemer, regler for registrering og sertifisering av enkelte AI-systemer, og øvrige plikter for leverandører og brukere av AI. Til slutt vil vi stille spørsmålet om regelverket er egnet til å skape trygghet for den bekymring som AI reiser, ved å se hen til de praktiske konsekvenser AI Act antas å medføre.

Deretter ser vi på Data Act og plasserer dette utkastet til regulering i forhold til det øvrige økosystemet av teknologireguleringer. Utkastet til Data Act/forordning har til hensikt å regulere deling av data skapt gjennom bruk av digitale produkter, IoT og relaterte tjenester. Det gjennomgås hvilke virksomheter som kan ha en plikt til å dele sine data, hva slags data som må deles og øvrige krav til virksomheter underlagt Data Act.

Seminaret holdes av partner Peter Lenda og advokatfullmektig Katinka W. Hjelt.

Ta med deg morgenkaffen og bli med – påmelding her:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PIbM7rsyQ8WVwMqoOWi_dQ

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs