Tilbake til nyheter

Krav til løpende oversikt og ajourførte regnskaper

22. mars, 2020

De urolighetene vi ser i aksje- og oljemarkedet og de voldsomme samfunnsmessige endringene av pandemien er overraskende, og ingen virksomheter har forutsett konsekvensene av dette.

Betingelsene for driften endres hele tiden, faktisk fra dag til dag. Tidligere rapporter og avlagte regnskaper er mer eller mindre uinteressante for å vurdere virksomheters soliditet og evne til å videreføre virksomheten.

Alle selskaper – dvs ledelse og styre – må nå gjøre nye og løpende vurderinger av likviditet, balanse og drift. Disse vurderingene skal hensyntas og avspeiles i årsregnskapet for 2019 om dette ikke allerede er ferdigstilt og vedtatt av generalforsamlingen. Er det allerede gjort vurderinger av beholdninger og verdier bør disse i lys av endringene revideres. Vurderingene må være basert på risikoen ved dagens situasjon og virksomhet, og det bør kunne dokumenteres at selskapets likviditet og egenkapital konkret er vurdert. Dette kan også innebære at styrets tidligere vurdering av utbyttekapasitet må revurderes.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs