Tilbake til nyheter

KOFA-sak 2023/521 og 2023/777

19. desember, 2023

Offentlige anskaffelser: Klagenemnda med to avgjørelser knyttet til miljøkrav, henholdsvis konsekvensen av å ha kvalifikasjonskrav knyttet til miljø uten tilhørende dokumentasjonskrav og hva som lovlig kan vektlegges ved evaluering av tildelingskriteriet «Miljø».

KOFA-sak 2023/521

Saken gjaldt en klage i en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for skyssbåttjenester. Innklagede hadde ikke oppstilt dokumentasjonskrav for tildelingskriteriet «Miljø», noe som var en feil som i utgangspunktet ikke kan rettes på annen måte enn ved avlysning av konkurransen. Idet det ikke var påvist at konkurransen hadde fått et annet utfall for Klager om feilen ikke var begått, eller at feilen kunne ha virket inn på deltakelsen i konkurransen, ble det ikke konstatert avlysningsplikt.

KOFA-sak 2023/777

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering og oppføring av Nye Stiklestad skole. Klagenemnda kom til at Innklagede hadde brutt regelverket ved å gi valgte leverandør uttelling for miljøtiltak som ikke inngikk i leverandørens pristilbud ved evalueringen av tildelingskriteriet «Miljø».

Nemnda viste til at den normalt påpasselige leverandøren måtte kunne legge til grunn at det som ville gi uttelling under det aktuelle miljøkriteriet, var forpliktende tiltak og målsetninger som inngikk i pristilbudet. At Innklagede da hadde gitt uttelling for tiltak som ikke kunne gjennomføres uten å avvike fra pristilbudet, var i strid med prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet i anskaffelsesloven § 4.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs