Tilbake til nyheter

KOFA-sak 2023/587

19. desember, 2023

Offentlige anskaffelser: Klagenemnda uttaler seg om rett og plikt til å avvise et tilbud når leverandøren og underleverandøren omsetter produkter i Russland.

 

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om levering av sikkerhetsskap, safer m.m. I konkurransegrunnlaget ble leverandørene bedt om å levere en egenerklæring om russisk involvering i offentlige anskaffelser. Kravet om egenerklæring har dels sammenheng med opplysningen om oppdragsgivers plikter etter Sanksjonsforskrift Ukraina § 8n, dels med leverandørens forpliktelser etter kontraktsvilkårene om å påse at leverandøren og deres underleverandører ikke omfattes av Sanksjonsforskriften.

Klager anførte blant annet at valgte leverandørs tilbud måtte avvises som følge av at valgte leverandør og deres underleverandør hadde tilknytninger til Russland.

Klagen førte ikke frem. Nemnda viste til at Klager, som grunnlag for avvisning, anførte at Valgte leverandørs produkter omsettes i Russland, og til at underleverandøren har Russland som et viktig marked. Nemnda påpekte at dette er opplysninger som ligger utenfor det som kontraktsvilkårene, egenerklæringen og Sanksjonsforskrift Ukraina § 8n gjelder. Opplysningene om handel i Russland kunne derfor åpenbart ikke gi grunnlag for avvisning.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs