Tilbake til nyheter

KOFA-sak 2023/237

29. september, 2023

Offentlige anskaffelser: Saken gjelder omgjøring av tildelingsbeslutning der prisskjemaet inneholdt en feil som medførte at tilbudene ikke var sammenlignbare.

Anskaffelsesforskriften inneholdt tidligere regler om retting av åpenbare feil ved et tilbud. Etter at bestemmelsen ble fjernet, har det blitt stilt spørsmål om hvilken rett og plikt oppdragsgiver har til å rette feil i tilbudet. Avgjørelsen gir en god oppsummering av reglene om retting av tilbud.

Innklagende gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om analysetjenester for VA og slam, deponiovervåking og miljø. Etter tildeling oppdaget oppdragsgiver en feil ved en av tilbydernes prisskjema. Leverandøren hadde lagt inn et større antall analyser enn det innklagende hadde oppgitt i prisskjema, og således fått en vesentlig høyere tilbudssum enn med de korrekte mengdeangivelsene. Feilen innebar at vedkommende leverandør i realiteten hadde det beste tilbudet, og oppdragsgiver omgjorde derfor tildelingsbeslutningen.

Klager anførte at evalueringen ikke var i strid med forskriften, og følgelig at det ikke forelå en rett til å omgjøre tildelingen. Det forelå ingen åpenbar feil, og det var heller ikke åpenbart hvordan feilen skulle rettes.

Klagenemnda kom imidlertid til at omgjøringen var i samsvar med regelverket ettersom det forelå en feil i det faktiske grunnlaget for tildelingen. Rettingen innebar ikke at tilbyderen fikk forbedrede vilkår, kun at tilbudene ble sammenlignbare.

Anskaffelsesforskriften inneholdt tidligere regler om retting av åpenbare feil ved et tilbud. Etter at bestemmelsen ble fjernet, har det blitt stilt spørsmål om hvilken rett og plikt oppdragsgiver har til å rette feil i tilbudet. Avgjørelsen gir en god oppsummering av reglene om retting av tilbud.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs