Tilbake til nyheter

Klimagassutslipp ved bygging av infrastruktur – lønnsomhet i lengden

13. november, 2019

Klimagassutslippene i sektor for bygging av infrastruktur skal som kjent reduseres med 40 % innen 2030. Dette er bestemt i Nasjonal Transportplan (NTP), etter at Norge forpliktet seg gjennom Parisavtalen. Bygging av infrastruktur står for rundt 15 % av alle utslipp i Norge. Her er det med andre ord mye å ta tak i og store muligheter for å lykkes med utslippskravet.

Særlig med tanke på at mange infrastrukturprosjekter går over flere år må grepene tas nå og det er ingen tid å miste. Vårt inntrykk er at flere av bransjens aktører er på ballen. Skanska-toppene Anders Danielsson og Ståle Rød uttaler at «Det er ingen motsetning mellom å satse på klimavennlige løsninger og å tjene penger. Snarere tvert om.» Det er liten tvil om at fremtidens prosjekter kommer til å være mer energieffektive. På samme tid vil ny teknologi bidra til mer optimale løsninger og valg av bærekraftige materialer. Bedre planlegging og ny teknologi vil bidra også til mer kostnadseffektive prosjekter.

Også klassifiseringsstandarder for bærekraft kan bidra til å få ned utslipp i prosjekter. Statens vegvesens prosjekt på E16 Bagn-Bjørgo fikk toppscore «Excellent» hos CEEQUAL. Også i Statens vegvesens OPS-prosjekt på riksvei 3/25 mellom Elverum og Løten er det satt et mål om at prosjektet skal oppnå CEEQUAL Whole Team Award Very Good etter initiativ fra Skanska, som er entreprenøren på prosjektet. Blant annet skal prosjektets klimagassutslipp reduseres med 20 % over prosjektets livsløp. Andre aktører tester ut fossilfrie anleggsplasser med suksess, slik som Statnett og Veidekkes prosjekt med fornyelse av strømkablene mellom Smestad og Sogn.

For at målene i NTP skal nås kreves imidlertid samarbeid i bransjen. Her må leverandører, byggherrer, rådgivere og entreprenører jobbe sammen for å redusere utslippene. Reduksjon av klimautslipp kommer alle til gode og her må alle bidra med sin kunnskap. Nye løsninger krever også åpenhet for innovasjon, både i regelverk og kontraktskrav.

Det er essensielt for alle bransjens aktører å satse på klimatilpasning og bærekraft for å ikke havne i bakleksa. Særlig for de mindre aktørene kan dette være utfordrende, spesielt med tanke på muligheten for innovasjon og kostnader med dette. Likevel er vi sikre på at investeringer i dag vil innebære en høyere lønnsomhet.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs