Tilbake til nyheter

Kan «hjemme med sykt barn-dager» benyttes når skoler/barnehager er stengt?

15. mars, 2020

For kortere tidsrom vil arbeidstaker kunne ta ut «hjemme med sykt-barn-dager» og motta omsorgspenger, mens skoler/barnehager er stengt. Antallet omsorgsdager avhenger av hvor mange barn arbeidstaker har og om man er alene om omsorgen.

Det følger av NAVs retningslinjer etter folketrygdloven at foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger i denne ekstraordinære situasjonen.

Antallet omsorgsdager avhenger av hvor mange barn arbeidstaker har og om man er alene om omsorgen.

  • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har man 10 omsorgsdager hver per kalenderår. Disse 10 dagene finansieres av arbeidsgiver.
  • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, har man 15 omsorgsdager hver per kalenderår. De 10 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 5 dager av folketrygden.
  • Enslige forsørgere får dobbelt så mange omsorgsdager. Arbeidsgiver betaler også her kun de første 10 dagene.
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs